fbpx

➡️Prepositions (Additional Exercises) မၽားကို ဒီ Page မွာပံုမွန္ တင္ေပးသြားမွာပါ

 

➡️ပံုမွန္ေလ့ကၽင့္ သြားရင္ စာေမးပြဲမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မယ္

 

➡️မရွင္းလင္းတာမၽားကို Notes မၽားကို ျပန္ေလ့လာျပီး ေျဖဆိုသင့္ပါတယ္ 

 

➡️Facebook Group မွာလည္း ဆရာနဲ႕ ေဆြးေႏြးလို႕ ရပါတယ္